ELEKTRISK ARBEID

 

Du kan gjøre noe selv, men det er klare regler for hva du skal overlate til fagfolk. Blir det skade eller brann i noe du selv har installert, risikerer du redusert forsikringsoppgjør.

IKKE RØR VARMEKABLENE
 

Mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset. Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette.

 

UNNGÅ FORSIKRINGSSMELL

 

Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ikke-faglærte på ferde, kan forsikringen forkortes. Da risikerer du å ikke få dekket skadene.

 

DETTE KAN DU GJØRE SELV:

 

- Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

 

- Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og- støpsel.

 

- Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.

 

- Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.

 

- Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med -- bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.

 

- Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt.

  Lampene   må ikke være   en del av den faste installasjonen.

 

Arbeider som ikke står på denne lista, må du overlate til fagfolk.

 

© 2023 AV SØRLIE EL. INSTALLASJON AS. REG EL INSTALLATØR

KONTAKT OSS ​​​​​​​​​​​​​​​​​​:  +47 907 97 298     /    MANDAG - FREDAG: 7.30 - 16.00     /     POST@SORLIE-EL.NO    /     RISENGVEIEN 72, 1814 ASKIM